Serveis

Serveis d'enginyeria

A Díaz&Díaz, ens comprometem a oferir solucions integrals i personalitzades, adaptades a les necessitats específiques de cada client, amb un enfocament en l'excel•lència tècnica i el compliment normatiu.

1. Comunicació prèvia i llicències d'obres i activitats

Assessorament per garantir que les activitats econòmiques i comercials compleixin els requisits legals, l'accessibilitat i les normatives de prevenció d'incendis. L'obtenció de la llicència d'activitats és el resultat d'un procediment administratiu que possibilita l'obertura d'una indústria, taller, magatzem, comerç o una altra activitat mercantil, així com la seva ampliació o reforma.

2. Sol·licituds de permisos d'obres

Facilitem el procés d'obtenció de permisos necessaris per dur a terme projectes bàsics de construcció, assegurant el compliment normatiu a totes les etapes.

3. Legalització d'instal·lacions d'obra pública i enllumenat públic

Ens encarreguem de gestionar i legalitzar les instal•lacions tant d'obra pública com d'enllumenat públic, garantint-ne la conformitat amb les regulacions vigents.

4. Legalització d'instal·lacions de seguretat industrial

Oferim serveis de legalització i compliment normatiu en matèria de seguretat industrial, incloent-hi la inscripció a registres pertinents i el compliment de normatives específiques i sectorials d'electricitat, fotovoltaiques, tèrmiques i petrolíferes.

5. Estudis d’eficiència energètica i assessorament de contractació de subministraments

Realitzem estudis detallats d'eficiència energètica per optimitzar el consum i assessorem en la contractació de subministraments, contribuint així a la sostenibilitat i eficàcia en l'ús dels recursos energètics.

6. Projectes de coordinació de seguretat i salut

Ens encarreguem de la planificació i execució de projectes de coordinació de seguretat i salut, assegurant un entorn laboral segur i complint totes les normatives aplicables en aquest àmbit. Aquest servei abasta des de la fase inicial de planificació fins a la supervisió continuada durant l'execució del projecte.

7. Fitxes tècniques reduïdes per a canvis de matrícula de vehicles estrangers

Proporcionem serveis d'elaboració de fitxes tècniques reduïdes per a vehicles d‟importació i històrics, facilitant els tràmits de canvi de matrícula.